Thank you Masahiro Oki

Interpretatie van de hart sutra

De belangrijkste leer  om de natuur van de opperste wijsheid te begrijpen.

Hij of zij wiens geest de staat van satori heeft verkregen en de waarheid ziet, zal door deze diepe wijsheid inzien dat mentale en fysieke verschijnselen slechts schijn (mu) zijn. Dan is hij/zij bevrijd van alle lijdne en rampspoed.

Aldus is de lichamelijke conditie een vergankelijk verschijnsel (leeg-mu), alsook de activiteiten van de geest, zoals gevoelens, gedachten, verlangens en het ego.

Al dat bestaat komt van het oneindige. Daarom is er in werkelijkheid geen schepping, geen vernietiging, geen zuivering, geen onzuiverheid, geen toename, geen afname.

Aldus bestaat er in het oneindige (mu) geen lichaam, er bestaan geen gewaarwordingen, er bestaat geen begeerte, geen ego, er bestaan geen ogen, geen oren, geen neus, geen tong, geen vlees, geen verlangens, geen kleuren, geen stem, geen reuk, geen smaak, geen aanraking, geen gedachten, geen zichtbare wereld, geen ervaring, geen blind instinct, geen eind aan blind instinct, geen dood door ouderdom, geen eind aan dood door ouderdom, geen lijden, geen gehechtheid door voorkeur, geen zorgen, geen vrij-zijn van zorgen, geen leerschool om de waarheid te verwerven, geen kennis, geen spirituele verworvenheden.

Hij/zij die in satori leeft en slechts de waarheid zoekt, belemmert zijn/haar geest niet met obsessies, omdat hij/zij in deze wereld door deze opperste wijsheid vrijheid heeft gevonden.

Hij/zij die geen vastgeroeste ideeën heeft, kent geen angst. Als hij/zij geen angst kent, is hij/zij onthecht van alle illusies en van iedere negatieve gedachte en kan hij/zij voor eeuwig in heilige vreugde leven. Hij/zij die de wijsheid van het oneindige (mu) toepast zal universele wijsheid ontvangen. Zowel in het verleden, als in het heden en zoals het in de toekomst zal zijn, kunnen mensen alleen door toepassing van mu universele wijsheid ontvangen. De unieke wijsheid van mu is de verborgen leer die licht brengt in de duisternis. dit is de allerhoogste leer ter wereld. Deze leer onthult de eenvoudige waarheid die ons bevrijdt van alle lijden. Laat ons het verborgen karakter van deze leer omvatten.

‘Kennis en actie.’ ‘Begrijpen en doen.’
Alleen de éénmaking van kennis en handelen bevat de eenvoudige waarheid.

Masahiro Oki

Thank you

Scroll naar boven